park logo

Reg 068-973-NPO

012 341 4816

admin@harmoniepark.co.za

facebookyoutube

‘n Veilige woonplek vir Bejaardes.

Onder die blou hemel tussen die mooiste pers jakkaranda bome le die "Stilte in die stad" oase, Harmonie Park met sy twee tuistes vir bejaardes. Daar word voorsiening gemaak vir ouer persone volgens behoefte. Harmonie Oord verskaf verblyf aan selfversorgende bejaardes met net 'n SASSA inkomste. Harmoniehof verskaf verskillende vlakke van versorging teen bekostigbare tariewe.

Harmonie Park is in die lewe geroep as ‘n verlengstuk van die SKDB Maatskappy, die welsynsbeen van die NG Kerk. Hier kry die deernisbediening van die kerk hande en voete en word aan mense wat gevaar sou loop om iewers te vereensaam, die kans gebied om deel te word van ’n groep mense wat soos ’n familie mekaar ondersteun en in liefde en harmonie met mekaar saamleef.

Die volgende dienste word onder andere vir bejaardes gelewer:

  • Die skep van ‘n lewensruimte waar bejaardes met of sonder bystand met selfrespek en menswaardigheid sinvol deel van die samelewing kan wees.
  • Residensiële dienste, gesondheidsversorging, voedsel, veiligheid en geestelike versorging.

Tuiste vir Bejaardes | Aftree Oord | Versorging van Bejaardes | Selfversorgende Bejaardes | Pretoria

park logo

park logo

park logo

 

lotto