• Harmonie Park
 • Harmonie Park
 • Harmonie Park
 • Harmonie Park
 • Harmonie Park
 • Harmonie Park
 • Harmonie Park
 • Harmonie Park
 • Harmonie Park
 • Harmonie Park

‘n Veilige woonplek vir Bejaardes.

Harmonie Park bestaan tans uit die volgende twee tuistes vir bejaardes:

 • Harmoniehof ‘n tuiste vir ouer persone waar self-sorg, semi-sorg en volle versorging verskaf word.
 • Harmonie Oord ‘n tuiste vir bejaardes waar ongeveer 193 selfversorgende bejaardes wat slegs ’n maatskaplike pensioen of gelykwaardige inkomste ontvang gehuisves word.

Harmonie Park is in die lewe geroep as ‘n verlengstuk van die SKDB Maatskappy, die welsynsbeen van die NG Kerk. Hier kry die deernisbediening van die kerk hande en voete en word aan mense wat gevaar sou loop om iewers te vereensaam, die kans gebied om deel te word van ’n groep mense wat soos ’n familie mekaar ondersteun en in liefde en harmonie met mekaar saamleef.

Die volgende dienste word onder andere vir bejaardes gelewer:

 • Die skep van ‘n lewensruimte waar bejaardes met of sonder bystand met selfrespek en menswaardigheid sinvol deel van die samelewing kan wees.
 • Residensiële dienste, gesondheidsversorging, voedsel, veiligheid en geestelike versorging.

 

 kontak2  harmoniehof gehou en tuin    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonie Oord vanaf Harmoniehof se kant  Harmonie Oord

Copyright © 2014 Harmonie Park | Terme & Voorwaardes Geld | Webwerf deur A-web